Slobodanki Rakić Šefer

... Sve plave
    sa njenih slika
    u oku joj plove ...
 
 Zorica Joksimović 26. juna 2007.