Ozvezdana

U očima joj spava
morska školjka
sa usnulim morem.
Na platnu oživljavaju boje.
spotiču se drevne grane
i u većnost niču.
Ko otvara školjku
biserno plavu,
ko diše masline oko nje,
ko odnosi slike,
ko kupuje
večnost očiju njenih?

 

Rada Milčanović 2006.