Crteži i akvareli

1
Babine saksije
2
Beli slez
3
Parada
4
Susret pod lozom
 
5
Zvezdano nebo
6
Moje komšije
7
Babina gradnica
8
Manastirske magaze u Velikoj Hoči
 
3
Manastirska soba u Velikoj Hoči
10
Žućko
11
Pred vratima vajata
12
Sa plaže u Srebrenom
 
13
Ispod streje
14
Na Avali
15
Alpski čičak
16
Ljiljani
 
17
Kolege ispred crkve sv. Nikole u Velikoj Hoči
18
Manastirska soba u Velikoj Hoči
19
Rascvetale trave
20
Plodovi i školjke
 
21
Letnji dan u Mihailovom dvorištu
22
Loza
23
U dedinom voćnjaku
24
Belo jato