Grožđe je omaž mome dedi Dragoslavu iz Lipolista

omaz

dedi

Moje gospođice su rođene na Šabačkom vašaru

vasar