„Umetnost je svojevrsna lična molitva“ - Ona MAGAZIN

Kosmicka nagrada, koju sa radošcu nosi - Podrinske