Vajati svetlosti

1
Otkrivanje tajni,65x100
2
Darovi srca, 40x50
3
Beli friz, 40x120
4
Zrenje, 60x72
 
5
Oda svetlosti, 72x60
6
Nevestini darovi, 60x38
7
Durmitorski biseri, 30x30
8
Buketić sa Avale, 18x24
 
3
Darivanje, 30x30
10
Alpski beluci, 30x30
11
Želela sam da bude šuma..., 120x90
12
Šapat vezilje, 108x84
 
13
Otvorenom dušom kroz srce Srbije, 100x120
14
Ostrvo za sanjare, 35x90