Ikona naše radosti

 Ikona naše radosti

Ikona naše radosti, 90 x 35