Svoje biće u krug okretah

 Svoje biće u krug okretah

Svoje biće u krug okretah, 108 x 84