TO JA SANJAM BUDNIM OKOM

Video zapis sa izlozbe u Galeriji ULUS-a 2006. godine.

Slobodanka Rakic Šefer u okvirima svoje jasne i prepoznatljive ornamentike ne želi da definiše i ogranči jednu etnološku jedinicu istovetnu motivima bajki, predanja, narodne poezije, likovne dekoracije. Ona odlično zna da kulturu nije stvorio narod, ona je baština sveta koja dopire iz tmina prapočela slažući u duhu i pamćenju sedimentne slojeve koji, u zavisnosti od vremena i epohe zauzimaju različite nacionalne oblike. Ona, takodje, odlicno zna da baština nije nikakva istorijska emocija; baština je večiti spokoj istine.

Zato i najveća vrednost ovog slikara - za ovu priliku preskočimo zanatsku i koloritsku perfekciju koja ce opčiniti i laika - u nekoj vrsti metafizičke inverzije u kojoj se vrhunska stanja duha uspešno prikazuju jednostavnim i prepoznatljivim motivima dok se kroz kristalnu simboliku drevnih motiva stiže do životom i iskustvom profilisanih odnosa, čulnosti i jednostavnosti, što samo govori u prilog činjenici da su ove slike pesme u najširem smislu koje mnogo više govore o nama nego što mi možemo da kažemo o njima.

Petar V. Arbutina, književni kritičar, 2006.