Čeka da tamjanika sazri

 Čeka da tamjanika sazri

Čeka da tamjanika sazri, 50 x 40