Toplo septembarsko sunce ranih šezdesetih godina prošlog veka. U dvorištu Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Šapcu nalazi se preko sto đaka. Neki sa roditeljima čekaju da budu raspoređeni po odeljenjima petog razreda. Neki roditelji su unapred odredili koji će razredni starešina preuzeti njihovu decu i koji će strani jezik deca učiti.

Kada ćete imati novu izložbu?

Ovo pitanje čula sam do sada mnogo puta, a i dalje mi ga neprekidno postavljaju. Sada je prilika da bar malo dočaram koliko je dug i mukotrpan put od početne ideje do izložbe u nekoj galeriji, jer iza sebe imam sveže iskustvo.

April 2012. godine. Prijatno prolećno sunce miluje moje ruže i dve ribizle, crnu i crvenu, posađene prošle godine, koje su se razvile u dva grma sa bezbroj listova što trepere na blagom vetriću. Jedva sam čula zvuk telefona.

P reseljenje iz sela Duvanište u Šabac, u petom razredu osnovne škole, nije predstavljalo veliku traumu za mene.

Leto је 1993. godine.
U Hrvatskoj i Bosni besni rat, a u Beogradu napeta i uznemirujuća tišina.