Pergamen(a)t l. materijal od životinjske kože, pripremljen po posebnom postupku, koji je u staro doba služio za pisanje, sve do pronalaska papira i drugih materijala... (Iz leksikona stranih reči i izraza).

Desilo se to početkom avgusta ove godine.
Moja drugarica, pesnikinja Rada dovela je svoga devera dr Martina iz Užica kod mene u atelje i preporučila mu da kupi moj veliki Plavi pčelinjak. Njoj se ova slika izuzetno dopada, a kako sama nema za nju dovoljno para, želela je da se slika nađe u familiji, pa kadgod ode u Užice, da u njoj uživa.

Novosti, sreda 25. jun 2008.

Novosti, sreda 25.januar 2009.